Mga bagong tuklas sa araw-araw
Naghahanap sa iba't ibang lugar ang Zen ng mga content at nagpapakita ng walang katapusang feed ng content para makapagbigay impormasyon at inspirasyon sa iyo at ma-intriga ka.
Yandex Browser
Yandex Launcher
Yandex Browser na may Zen
Kawili-wiling mga artikulo, balita, at mga video — lahat ay matatagpuan sa isang personal feed sa start page ng iyong browser para sa iyong computer at mga mobile device.
I-download
Yandex Launcher na may Zen
Ibagay ang iyong Android phone sa estilo mo at punuin ito ng mga kawili-wiling content mula sa iba't ibang lugar ng internet.
Pinag-aaralan ng Zen kung ano ang pinagkaka-interesan mo
Sa pagbasa mo sa mga suggestion sa iyo, pagkakataon na rin ito ng Zen para malaman kung gusto mo pa ng ganitong content sa feed mo. Gamit ang mga sagot mo, patuloy na pinapaganda ang feed mo ng Zen gamit ang Al Technology. Kung mas madalas mong ibinibigay ang opinyon mo sa Zen, mas nalalaman nito ang kung ano talaga ang pinagkaka-interesan mo.
Palawakin ang iyong mga kaalaman sa Zen
Batay sa mga pagba-browse mo, sinisikap ng Zen na humanap ng mga bagong paksa na magugustuhan mo, nagdaragdag ng mga nakaka-intrigang artikulo, mga gallery ng larawan, at video sa iyong feed, at nagdadala sa iyo sa mga bagong tuklas na di mo malalaman nang mag-isa.
Ang feed na walang tigil sa paghusay
Sinusuri ng Zen ang iyong kasaysayan sa pagba-browse, pinapansin kung aling mga suggestion ang pinapansin mo at, gamit ang iyong feedback, pinapaganda nito ang mga rekomendasyon nito na patuloy na bumabagay sa iyo.